Formy SKD

Przed

Po

 
Narzędzie XEBEC Szczotki do powierzchni (A31-CB100M+A11-CB100M)
Rezultat Chropowatość powierzchni poprawiła się odpowiednio z Ra 1,4 μm, Rz 6,1 μm do Ra 0,029 μm, Rz 0,337 μm.
 
 
 

Informacje o obrabianym przedmiocie

Przemysł Produkcja Form
Nazwa produktu Formy SKD
Typ materiału SKD
Proces obróbki Inne

 

Warunki obróbki
Narzędzie XEBEC Szczotki do powierzchni (A31-CB100M+A11-CB100M)
Szczegóły obróbki

Polerowanie powierzchni materiału

1. narzędzie: A11-CB100M, prędkość obrotowa: 1200 min-1, posuw: 600 mm/min, głębokość skrawania: 0,2 mm, drugie narzędzie: A11-CB100M, prędkość obrotowa: 1200 min-1, posuw: 600 mm/min, głębokość skrawania: 0,2mm 

Prędkość wrzeciona  (min⁻¹) 1,200
Posuw stołu (mm/min) 600
Głębokość skrawania (mm) 0.2
Czas obróbki (sek)
 

KONTAKT