Samoregulująca osłona™ XEBEC

Ustalona długość szczotki jest automatycznie ustawiana i wspomaga pracę bezobsługową. Skuteczna w eliminowaniu ludzkich błędów oraz utrzymująca optymalne warunki obróbki i stałą jakość obróbki.

Odpowiedni sprzęt

 

Centra obróbcze

Tokarki

Maszyny specjalne

Robot

Tokarki z funkcją frezowania

Wiertarki

Urządzenia obrotowe
(elektryczne)

Urządzenia obrotowe
(pneumatyczne)

Schemat narzędzia

Składa się z osłony i zębatki.

Zestaw nie zawiera szczotki do powierzchni XEBEC.

Jak używać?

Odpowiedni sprzęt

Samoregulująca osłona musi być zamontowana na urządzeniu, które umożliwia zatrzymanie i utrzymanie osłony w ustalonej pozycji.

Ilość wysuniętego włosia szczotki

Wstępnie określoną długość można regulować w zakresie od 0,05 mm do 1 mm w odstępach co 0,05 mm za jednym skoku.
Ilość wysuniętego włosia jest regulowana we wstępnie określonych odstępach czasu zgodnie z wielkością zużycia.

Jak ustawić ilość wysuniętego włosia?

1. Określ stopień zużycia szczotek w zależności od obrabianej ilości lub długości przesuwu.
2. Ustaw i wykonaj program makro tak, aby ilość wysuniętego włosia była regulowana w ustalonych odstępach czasu 

Użyj obrabianej ilości; czas cyklu jest ważniejszy

Przykład:
Okrawanie części aluminiowej
Długość przesuwu: 200 mm na obrabiany przedmiot

【Warunek】
1. Zużycie szczotki: 2μm na obrabiany przedmiot
2. Zużycie szczotki: 0,2 mm na 100 przedmiotów obrabianych (całkowita długość przesuwu 20 000 mm)

【Cykl regulacji】
Ustaw cykl na każde 100 obrabianych przedmiotów (zużycie szczotki 0,2 mm) 

Użyj długości przesuwu; ilość obrabiana jest ważniejsza

Przykład:
Obróbka wykończeniowa krawędzi części żeliwnych
Długość przesuwu: 1500 mm na obrabiany przedmiot

【Warunek】
Zużycie szczotki 50μm (0,05mm) na obrabiany przedmiot

【Cykl regulacji】
Ustaw cykl na każde 1500 mm (zużycie szczotki 50 μm) 

Zalecane trzy schematy działania:

Wzór 1: jednorazowa obróbka /jednorazowa regulacja;

Jest to metoda korekty tylko części, która jest zużyta przez jednorazową obróbkę bezpośrednio po obróbce.
Przesuwając zębatkę z boku po kole zębatym bocznym korpusu głównego, po obróbce, która wymaga korekty ilości wysuniętej szczotki, jej długość  jest resetowana do stanu początkowego.

Wzór 2: kilkukrotna obróbka/ jednorazowa regulacja

 Jest to metoda jednorazowego dostosowania sumarycznego zużycia powstałego podczas kilkukrotnej obróbki. Przesuwając zębatkę z boku po kole zębatym bocznym korpusu głównego raz na każdą operację, wielkość wysuwu szczotki jest resetowana do stanu początkowego.

Wzór 3: jednorazowa obróbka /jednorazowy pomiar i okazjonalna regulacja;

Jest to metoda pomiaru stopnia zużycia szczotki za pomocą czujnika znajdującego się wewnątrz maszyny i regulacji dopiero po zużyciu określonej ilości.
Po obróbce czujnik wewnątrz maszyny mierzy stopień zużycia szczotki i decyduje, czy konieczna jest regulacja. W razie potrzeby ilość wysunięcia włosia szczotki jest resetowana do stanu początkowego. 

Zalety i wady trzech schematów działania

Wzór 1: jednorazowa obróbka /jednorazowa regulacja

Zalety

Brak minimalnej ilości zużycia (ilość zużycia: mniej niż 50um/na czas). Możliwe jest skrócenie czasu cyklu wzoru 1 (każdorazowa regulacja wysunięcia nie jest konieczna). 

Wady

Wymagany jest skomplikowany program makro. (Program, który decyduje, czy regulacja jest konieczna, czy nie).
Potrzebne są co najmniej dwa liczniki (dla żywotności narzędzia i oceny regulacji wysunięcia) .
Konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie stopnia zużycia. (Zużycie jest wartością przewidywalną) 

Wzór 2: kilkukrotna obróbka/ jednorazowa regulacja

Zalety
Brak minimalnej ilości zużycia (ilość zużycia: mniej niż 50um/na czas).

Możliwe jest skrócenie czasu cyklu wzoru 1 (każdorazowa regulacja wysunięcia nie jest konieczna). 

Wady
Wymagany jest skomplikowany program makro. (Program, który decyduje, czy regulacja jest konieczna, czy nie).
Potrzebne są co najmniej dwa liczniki (dla żywotności narzędzia i oceny regulacji wysunięcia) .
Konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie stopnia zużycia. (Zużycie jest wartością przewidywalną)

Wzór 3: jednorazowa obróbka /jednorazowy pomiar i okazjonalna regulacja

Zalety

Możliwa jest dokładna regulacja wysunięcia na podstawie pomiaru.
Wymagany jest tylko jeden licznik (dla żywotności narzędzia)
Wcześniejsze rozpoznanie stopnia zużycia nie jest konieczne.
Brak minimalnej ilości zużycia (ilość zużycia: mniej niż 50um/na czas).

Wady

Niezbędny jest czujnik wewnątrz maszyny.
Czas cyklu wydłuża się ze względu na  pomiar.
Dla niektórych punktów konieczny jest program mikro.

Ilustracje każdego z trzech schematów działania

Poniżej pokazano, w jaki sposób trzy wzorce operacyjne będą wykonywać operację.
Poniżej zostanie wyświetlony docelowy przedmiot obrabiany i czujnik wewnątrz maszyny wraz z osłoną samoregulującą XEBEC i elementu pomocniczego, stojaka.

Wzór 1: jednorazowa obróbka /jednorazowa regulacja

Wzór 2: kilkukrotna obróbka/ jednorazowa regulacja

Wzór 3: jednorazowa obróbka /jednorazowy pomiar i okazjonalna regulacja

Utrzymanie/ konserwacja

Jak czyścić główny korpus osłony?

1. Zdjąć tuleję prowadzącą poprzez poluzowanie czterech śrub mocujących tuleję prowadzącą.
 
2. Wyjmij uchwyt szczotki.
 
3. Nałożyć smar po oczyszczeniu/wytarciu zewnętrznej części pręta śruby/uchwytu szczotki oraz wnętrza tulei prowadzącej środkiem do czyszczenia części.

*Zalecany smar: Smar z mydłem litowym (NLGI#2)

4. Umieść uchwyt szczotki z powrotem na pręcie śruby i sprawdź, czy położenie dwóch otworów w tulei prowadzącej i nakładce pokrywa się prawidłowo.
 
5. Dokręcić cztery śruby mocujące tuleję prowadzącą M5 momentem 3 Nm za pomocą kluczy dynamometrycznych.

* Przed użyciem proszę sprawdź, czy nie ma ugięcia oraz czy po pewnym czasie obróbki nie ma poluzowanych śrub itp. 

KONTAKT