Uchwyt podatny™ XEBEC-Typ trzonka prostego

Wbudowana sprężyna zapewnia stabilność narzędzia oraz stałą jakość wykończenia krawędzi, a także redukuje częstotliwość dostosowywania głębokości skrawania.

Odpowiedni sprzęt

Centra obróbcze

Tokarki

Maszyny specjalne

Robot

Tokarki z funkcją frezowania

Narzędzia obrotowe
(elektryczne)

Narzędzia obrotowe
(pneumatyczne)

Kod produktu Docelowa średnica szczotki
(mm)
Średnica trzonka osłony
(mm)
Maksymalna prędkość obrotów
(min-1)
Akcesoria Fig
FH-ST12-SL10 φ6 φ6(z dostarczoną tulejką ①) 10000 ①φ6 tulejka
②φ8 tulejka
③sprężyna o niskim skoku
④Standardowa sprężyna*
⑤Sprężyna o wysokim skoku
*zamontowane przed wysyłką
17
φ15 φ6(z dostarczoną tulejką ①) 6000
φ25 φ8(z dostarczoną tulejką ②) 5000
φ40 φ10 3000
FH-ST20-60 φ60 φ12 2000 φ12 tulejka 18
FH-ST20-100 φ100 φ16 1200 φ16 tulejka 18

Używając na poziomym centrum obróbczym, może nie działać na niskim skoku sprężyny

Zamocowana sprężyna

FH-ST12-SL10
Rodzaj sprężyny Średnica zewnętrzna
(mm)
Stała sprężyny
(N/mm)
Długość całkowita
(mm)
Ładowanie wg skoku (N)
0 mm 6mm

Sprężyna standardowa

Zainstalowana φ10 0.3 40 4.5 6.3

 Sprężyna o niskim skoku

Załącznik φ10 0.3 30 1.5 3.3

Sprężyna o wysokim skoku

Załącznik φ10 0.55 39 7.2 10.5

Sprężyna o maksymalnym skoku

Sprzedawane oddzielnie φ10 3.03 30 15.2 33.4
 

Środki ostrożności odnośnie użytkowania:

○ Narzędziem należy podjeżdżać pionowo do obrabianego przedmiotu.

○ Nie należy go używać podczas przerywanej obróbki lub skokowej.

○ Używając na poziomym centrum obróbczym, może nie działać na niskim skoku sprężyny.

Jak używać?

Instrukcja
FH-ST12-SL10
FH-ST20-60, FH-ST20-100
Przedmiot obrabiany

Narzędzie można zasadniczo stosować do elementów, które można obrabiać za pomocą szczotek do powierzchni XEBEC.
Narzędzie może być używane tylko na płaskich powierzchniach, nie może napotykać przeszkód (uskoków, stopni).

Korzystając z podatnego uchwytu XEBEC, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami użytkowania.

1. Podjedź narzędziem z góry do detalu w trakcie spoczynku.

2. Ustaw głębokość skrawania i dociśnij sprężynę.

3. Obracaj narzędzie i rozpocznij posuw.

4. Zatrzymaj obroty i posuw narzędzia po zakończeniu obróbki.

5. Wysuń narzędzie w górę.

FH-ST12-SL10

Jak zamontować specjalną tuleję?

FH-ST12-SL10 może być montowany w S40M-SD10 o średnicy trzonka 10 mm, gdy tuleja nie jest zamocowana. Również S06M i S15M z trzonkiem o średnicy 6mm oraz S25M i S40M o średnicy trzonka 8mm można zamontować za pomocą dostarczonej specjalnej tulei.
Wyrównaj otwór na śrubę mocującą trzpień z otworem tulei, włóż specjalną tuleję do oporu, a następnie dokręć śrubę mocującą trzpień. 

FH-ST12-SL10 Wymiana sprężyny

Możesz wymienić sprężynę, aby zmienić ilość skrawania FH-ST12-SL10 zgodnie z pożądaną jakością obróbki. Standardowa sprężyna jest fabrycznie wbudowana.

Wymiary miejsca, w którym znajduje się sprężyna wynosi φ10,5 × 25 do 19 (ruch 6 mm). Dlatego też, jeśli sprężyna ma rozmiar φ10 i może być używana w zakresie od 25 mm do 19 mm, można ją wymienić.

Ponadto oferujemy również sprężyny, których skok jest większy niż sprężyn o wysokim skoku (0,72 do 1,05 kgf), których maksymalny skok  wynosi 1,52 do 3,34 kgf. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

FH-ST12-SL10
Rodzaj sprężyny Średnica zewnętrzna
(mm)
Stała sprężyny
(N/mm)
Długość całkowita
(mm)
Ładowanie wg skoku (N)
0mm 6mm
Standardowa sprężyna Zainstalowana φ10 0.3 40 4.5 6.3
Sprężyna o niskim skoku Załącznik φ10 0.3 30 1.5 3.3
Sprężyna o wysokim skoku Załącznik φ10 0.55 39 7.2 10.5
Sprężyna o maksymalnym skoku Sprzedawane oddzielnie φ10 3.03 30 15.2 33.4

 

1. Zdejmij pierścień ustalający w kształcie litery C 2.
*Użyj szczypiec do pierścieni osadczych do pierścienia wewnętrznego typu C (rozmiar pierścienia ustalającego w kształcie litery C: 20 mm) 

2. Zdejmij stalowy pierścień z główką w kształcie kuli, przytrzymujący stalowe kulki i wyjmij je z jednostki głównej. (kulki są po obu stronach)
*Uważaj, aby nie zgubić stalowych kulek, ponieważ są one małe. 

3. Wyjmij część trzymającą narzędzie z jednostki głównej i wyjmij sprężynę.
Oszczędnie nałóż smar na część ślizgową (część trzymającą narzędzie), ponownie zamocuj sprężynę i ponownie zamontuj część ślizgową do urządzenia.
*Wyrównaj rowek w kształcie „fasolki” w części mocującej narzędzie z otworem w śrubie mocującej przytrzymującą stalową kulkę, która znajduje się na głównej jednostce podatnego uchwytu.
*Sprawdź, czy w części mocującej narzędzie lub w rowku w kształcie „fasolki” nie ma brudu itp.
*Zalecany smar: smar z mydłem litowym 

4. Włóż stalowe kulki (kulki są po obu stronach), zamocuj stalowy pierścień mocujący kulki, przytrzymując je, a następnie włóż pierścień ustalający 2 w kształcie litery C do rowka tego pierścienia.
*Używaj wyłącznie kulek stalowych oznaczonych przez XEBEC. W przeciwnym razie może dojść do niebezpiecznej awarii lub uszkodzenia narzędzia.

5. Po zmontowaniu części naciśnij palcami spód części trzymającej narzędzie i sprawdź, czy część trzymająca narzędzie przesuwa się o 6 mm. 

FH-ST20

Przykład mocowania do FH-ST20 i 60mm szczotki

Przykład mocowania do FH-ST20 i specjalnej tulei

Wyrównaj otwór na śrubę mocującą trzpień z otworem tulei, włóż specjalną tuleję do oporu, a następnie dokręć śrubę mocującą trzpień. 

FH-ST20-60 jest przeznaczony do szczotek do powierzchni XEBEC o średnicy 60mm z trzonkiem o średnicy 12mm.

FH-ST20-100 jest przeznaczony do szczotek do powierzchni XEBEC o średnicy 100mm z trzonkiem o średnicy16mm.

FH-ST20  Jak wyregulować nacisk sprężyny?
Dostosowanie obciążenia Uzyskiwana siła wg nacisku (N) Dostosowanie pozycji śruby
0mm 6mm
Nacisk standardowy 2 6

 Kiedy śruba 2 dostosowująca obciążenie jest  na końcu wałka.

Nacisk wyższy 6 10

 Kiedy śruba 2 dostosowująca obciążenie jest  z tyłu wałka.

Minimalny nacisk sprężyny (fabryczny)

Poniższy rysunek (lokalizacja śruby regulującej nr 1) pokazuje, kiedy śruba regulująca 2 jest zablokowana po jej poluzowaniu, a śruba regulująca 1 jest dokręcona na końcu. 

Maksymalne ciśnienie sprężyny
  1. Poluzuj śrubę regulacyjną 1.
  2. Dokręć śrubę regulacyjną 2.
  3. Dokręć śrubę regulacyjną 1.
FH-BT30・FH-BT40 Jak przymocować szczotkę o średnicy 25mm?

Poniższy rysunek (lokalizacja śruby regulującej nr 2) pokazuje, kiedy śruba regulująca 1 jest zablokowana po jej poluzowaniu, a śruba regulująca 2 jest dokręcona do końca.

FH-BT30・FH-BT40  Jak dostosować nacisk sprężyny? 
Dostosowanie obciążenia Uzyskiwana siła wg nacisku (N) Dostosowanie pozycji śruby
0mm 6mm
Nacisk standardowy 2 6 Kiedy śruba 2 dostosowująca obciążenie jest  na końcu wałka.
Nacisk wyższy 6 10 Kiedy śruba 2 dostosowująca obciążenie jest z tyłu wałka.

*Fabrycznie nacisk sprężyny jest ustawiony na minimum. 

  1. Poluzuj śrubę blokującą na czubku za pomocą klucza imbusowego 3 mm. 

2. Wykręć śrubę i przesuń śrubę regulacyjną, aby wyregulować nacisk sprężyny za pomocą klucza imbusowego 5 mm.

Minimalny nacisk sprężyny (jeśli dostarczona)

Minimalny nacisk sprężyny jest wskazywany, gdy śruba regulacyjna jest zablokowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W momencie dostawy nacisk sprężyny jest ustawiony na minimum.

Maksymalne ciśnienie sprężyny
Nacisk sprężyny wzrasta, gdy śruba regulacyjna jest obracana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 6 pełnych obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zapewni maksymalny nacisk sprężyny. Należy pamiętać, że więcej niż 6 pełnych obrotów spowoduje zakleszczenie sprężyny, utrudniając funkcję podatności. 

Konserwacja

FH-ST12-SL10

Część ślizgowa może nie poruszać się płynnie, gdy brud utknie w środku lub smar jest niewystarczający.
Przeprowadź konserwację zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Zdejmij pierścień ustalający w kształcie litery C 2.

*Użyj szczypiec do pierścieni osadczych do pierścienia wewnętrznego typu C (rozmiar pierścienia ustalającego w kształcie litery C: 20 mm). 

2. Zdejmij stalowy pierścień kołpaka kulkowego przytrzymujący stalowe kulki i wyjmij stalowe kulki z jednostki głównej. (po obu stronach).

*Uważaj, aby nie zgubić stalowej kulki, ponieważ jest mała. 

3. Wyjmij część trzymającą narzędzie z jednostki głównej i wyjmij sprężynę.
4. Zdejmij jednostkę główną i zetrzyj brud wewnątrz jednostki głównej oraz z części mocującej narzędzie.
5. Oszczędnie nałóż smar na część ślizgową (część trzymającą narzędzie), ponownie zamocuj sprężynę i przywróć część ślizgową do jednostki głównej.

*Wyrównaj rowek w kształcie „fasolki” w części mocującej narzędzie z otworem w śrubie mocującej przytrzymującą stalową kulkę, która znajduje się na głównej jednostce podatnej uchwytu.
*Sprawdź, czy w części mocującej narzędzie lub w rowku w kształcie „fasolki” nie ma brudu itp.
*Zalecany smar: Smary na bazie mydła litowego (NLGI#2)

6. Włóż stalowe kulki (po obu stronach), zamocuj stalowy pierścień, przytrzymując stalowe kulki, a następnie włóż pierścień ustalający 2 w kształcie litery C do rowka tego pierścienia.
*Używaj wyłącznie kulek stalowych określonych przez XEBEC. W przeciwnym razie może dojść do niebezpiecznej awarii lub uszkodzenia narzędzia.
 
7. Po zmontowaniu części naciśnij palcami spód części trzymającej narzędzie i sprawdź, czy część trzymająca narzędzie przesuwa się o 6 mm.
*Zaleca się okresową konserwację. Częstotliwość konserwacji różni się w zależności od częstotliwości pracy.
*Jeśli pozostawisz uchwyt podatny nieużywany przez dłuższy czas, przed schowaniem uchwytu wykonaj konserwację. W przeciwnym razie część przesuwna może się przykleić.

FH-ST20

Część ślizgowa może nie poruszać się płynnie, gdy brud utknie w środku lub smar jest niewystarczający. Przeprowadź konserwację zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Zdejmij pierścień pokrywy. 

2. Wykręć wkręty dociskowe w 2 miejscach.

3. Usuń tuleję z suwaka.
 
4. Usuń śrubę rolki, kołnierze i rolki prowadzące w 2 miejscach. 
5. Zdejmij suwak z korpusu.
6. Zdejmij podkładkę końcówki sprężyny i sprężynę z korpusu. 
 
7. Usuń wszelkie zabrudzenia, takie jak kurz, myjąc zdemontowane elementy. 
 
8. Nałóż cienką warstwę smaru na zewnętrzny obwód suwaka i wewnętrzną ścianę korpusu.

*Zbyt duża ilość smaru może wpływać na ruch suwaka przy niskim obciążeniu.
*Zewnętrzny obwód suwaka i wewnętrzna ściana korpusu powinny być wygładzone folią szlifierską o ziarnie około #5000, gdy mają jakąkolwiek chropowatość z powodu zarysowania.
*Zalecany smar: smar z mydłem litowym (NLGI#2)

9. Załóż podkładkę sprężystą, sprężynę i suwak do korpusu, a następnie przykręć śruby rolki, kołnierze i rolki prowadzące (2 miejsca). 
 
10. Przymocuj tuleję do suwaka, a następnie ustaw śrubę dociskową.
* Narzędzie należy zamontować po upewnieniu się, że położenie otworów na śruby (2 miejsca) suwaka i wycięcia w kształcie litery D kołnierza tulei (2 miejsca) pasują do siebie. Dokręcanie śruby dociskowej bez odpowiedniego dopasowania może spowodować odkształcenie tulei, co może uniemożliwić jej użytkowanie.
* Zaleca się okresowe przeprowadzanie konserwacji. Częstotliwość konserwacji różni się w zależności od częstotliwości pracy.
* W przypadku pozostawienia podatnego uchwytu nieużywanego przez dłuższy czas, przed schowaniem uchwytu należy przeprowadzić konserwację. W przeciwnym razie część przesuwna może się przykleić. 

KONTAKT