Osełki™ ceramiczne Meister Finish- Mistrzowskie wykończenie XEBEC

Idealne do polerowania form i okrawania

Jak używać?

Instrukcja obsługi

English

Dla najlepszego użycia

Stosowanie oleju zapobiega zatykaniu i poprawia wydajność polerowania.

Typ płaski

 Dociskaj końcówkę do powierzchni pod kątem około 45 stopni.

*Osełki Ceramiczne Diamentowe XEBEC : W całości zawierają cząsteczki diamentu, boki narzędzia również mogą być używane do polerowania.

Typ pręcika

Cała powierzchnia ( końcówka i boki) jest ścierna.

Użytkowanie z narzędziami wibracyjnymi, pneumatycznymi i ultradźwiękowym

Narzędzia mogą być używane ręcznie lub montowane w uchwycie dla poprawy wydajności pracy.

Typ płaski

Używanie z narzędziami wibracyjnymi ( elektrycznymi, ultradźwiękowymi i pneumatycznymi) poprawia wydajność pracy.

*Podczas korzystania z ultradźwiękowego narzędzia wibracyjnego zaleca się stosowanie ceramicznych osełek XEBEC, które są odporne na ciepło nawet do 200 ℃.

*Miękkie osełki™ ceramiczne XEBEC (BS-2006M) nie mogą być używane z narzędziem wibracyjnym.

Typ pręcika

 

Używając narzędzi obrotowych ( elektrycznych i pneumatycznych) poprawia wydajność pracy.

Używając pręcika (Ø 2.34, Ø3) na narzędziach obrotowych, stosuj
obroty mniejsze niż maksymalna dopuszczalna prędkość 30000min−1 i
skróć osełkę do mniej niż 50 mm.

* Miękkie osełki™ ceramiczne XEBEC (PBS-30M) nie mogą być używane z narzędziem wibracyjnym.

Jak uformować lub ukształtować końcówkę narzędzia?

Jeśli końcówka jest zużyta, uformuj ją za pomocą tarczy diamentowej lub szlifierki.
Możesz także dostosować kształt w zależności od zastosowania lub kształtu obrabianej powierzchni.

Aby zwęzić końcówkę pręcika, zamontuj narzędzie na narzędziu obrotowym i obracaj je w celu uformowania.
Aby przeciąć narzędzie, natnij obie strony używając tarczy diamentowej itp.

Utrzymanie/ konserwacja

Jak kształtować lub formować końcówkę narzędzia?

Jeśli końcówka jest zużyta, uformuj ją za pomocą tarczy diamentowej lub szlifierki. Możesz również dostosować kształt w zależności od zastosowania lub kształtu przedmiotu obrabianego.

Aby ukształtować końcówkę osełki typu pręcik, zamontuj ją na narzędziu obrotowym i obróć w celu uformowania.

Aby odciąć narzędzie, wykonaj nacięcie po obu stronach narzędzia za pomocą tarczy diamentowej itp.

Przed użyciem przeczytaj poniższe „Środki bezpieczeństwa pracy” i przestrzegaj ich bezbłędnie.

Środki bezpieczeństwa pracy

Korzystaj z odzieży ochronnej

Zawsze noś okulary ochronne, rękawiczki i maskę podczas pracy z
narzędziem. Należy nosić odzież z długimi rękawami, ciasne mankiety
oraz odzież minimalizującą narażenie skóry.

 

Uwaga na pył szlifierski

Pył szlifierski i zadziory mogą rozsypać się w obrębie obszaru pracy
podczas obrotu narzędzi. Należy trzymać się z dala od tego obszaru.

 

Uwagi dotyczące otoczenia]

Teren wokół miejsca pracy jest niebezpieczny w przypadku unoszących
się elementów włókna z narzędzi i mogącego się rozprzestrzenić pyłu
szlifierskiego. Należy zabezpieczyć swój obszar roboczy przed dostępem innych osób lub nakazać założenie odzieży ochronnej.

 

Uwaga

Należy bezwględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa. Niestosowanie się do nich może skutkować jak poniżej.

* Narzędzie lub jego część może się złamać, wypaść, przemieścić lub zniszczyć
* Odłamki narzędzia lub pył szlifierski może wejść w skórę, w gorszym przypadku w oko powodując ślepotę.
* Pył powstający podczas obróbki może powodować podrażnienie skóry lub alergię.

KONTAKT