Miękkie osełki™ ceramiczne XEBEC

Spoiwo z gumy pozwala na miękki kontakt z obrabianym przedmiotem
Typ płaski
Odpowiednik uziarnienia Kod produktu T×W×L (mm)
#1200 BS-2006M 2×6×100
Typ pręcika
Odpowiednik uziarnienia Kod produktu D×L (mm)
#1200 PBS-30M φ3×100
Środki ostrożności podczas użytkowania
Narzędzie może zostać zepsute, jeśli:
* skręca się je
* montuje się je na narzędziach obrotowych, ultradźwiękowych lub wibracyjnych.

KONTAKT